7x7x7x7x7x7免费 手机在线 7x7x7x7x7x7免费 手机在线 ,朵朵直播app下载安装 最新破解版下载 朵朵直播app下载安装 最新破解版下载 ,生意难做刘真小可_小可与刘真绿帽系列_于东小可刘真第四部 生意难做刘真小可_小可与刘真绿帽系列_于东小可刘真第四部

发布日期:2021年12月09日
fabrika pohlad spredu 1400x3507x7x7x7x7x7免费 手机在线 7x7x7x7x7x7免费 手机在线 ,朵朵直播app下载安装 最新破解版下载 朵朵直播app下载安装 最新破解版下载 ,生意难做刘真小可_小可与刘真绿帽系列_于东小可刘真第四部 生意难做刘真小可_小可与刘真绿帽系列_于东小可刘真第四部

Zeocem, a.s. je dynamicky sa rozvíjajúca spoločnosť s 60-ročnými skúsenosťami so spracovaním prírodných materiálov. Hlavným výrobným programom spoločnosti v súčasnosti je ťažba a spracovanie prírodného zeolitu a výroba produktov na báze prírodného zeolitu.

Postupným prechodom od výroby stavebných hmôt sme sa stali jedným z najvýznamnejších producentov zeolitových výrobkov v Európe. Bola zrealizovaná rekonštrukcia výrobných kapacít po cemente a naštartovaný proces prípravy a výstavby nových energeticky efektívnych strojno-technologických  zariadení pre kľúčové fázy výroby (sušenie, mletie, triedenie, expedícia) a k zaplneniu medzier v náväznosti výrobných fáz, čo znižovalo ekonomickú účinnosť výroby.

zeocem lom 01 

Celosvetové pôsobenie

Výrazným posilnením reklamných aktivít, ako aj postupným zaradzovaním nových certifikovaných produktov do ponuky, sa podarilo stabilizovať a následne prehĺbiť podiel predaja na svetových trhoch a rozšíriť exportné aktivity popri Európe aj o oblasť juhovýchodnej Ázie, strednej a južnej Ameriky.

Vysokokvalitný zdroj klinoptilolitu

Jedno z najkvalitnejších ložísk klinoptilolitu v celosvetovom meradle a starostlivý spôsob jeho spracovania nám umožňuje ponúkať špičkové produkty. Zeocem, a.s. má banské oprávnenie na otvárku, prípravu a dobývanie ložísk vyhradených nerastov povrchovým spôsobom v lomoch a na úpravu a zušľachtenie nerastov vykonané v súvislosti s ich dobývaním. Zeocem, a.s. má vlastné ložiská vysokokvalitného prírodného zeolitu v určených dobývacích priestoroch Nižný Hrabovec a Pusté Čemerné. Zeocem, a.s. má taktiež vlastné spracovateľské a výrobné kapacity v lome Nižný Hrabovec a v Bystrom.

zeocem balenie 01Ďalší rozvoj spoločnosti

Našim cieľom je budovať  vyspelú spoločnosť európskej úrovne a byť spoľahlivým výrobcom, predajcom a dodávateľom výrobkov na báze zeolitu. Pre zabezpečenie dlhodobého trvalo-udržateľného rastu a záväzku zaistenia plnenia požiadaviek a očakávaní zákazníkov sa na trhu s vysokou konkurencieschopnosťou snažíme medzi ostatnými konkurentmi vynikať v oblasti kontinuálnej technologickej optimalizácie a inovácie produktov.

Člen skupiny CTR

Firma Zeocem, a.s. je členom skupiny CTR group. Spoločnosť CTR group a.s. je stabilná a silná firma s viac ako 30-ročnou históriou. Spoločnosť dlhodobo pôsobí v troch hlavných oblastiach podnikania. V oblasti výroby a distribúcie stavebných hmôt, v oblasti obchodnej a privátnej leteckej dopravy a v oblasti realizácie developerských projektov. CTR group a.s. a ďalšie spoločnosti patriace do ich skupiny pôsobia nielen na území Českej republiky, ale tiež na Slovensku, v Nemecku, Rakúsku a Maďarsku.

Výsledky hlasovania valného zhromaždenia 2016

Výsledky hlasovania valného zhromaždenia 2017

Výsledky hlasovania mimoriadneho valného zhromaždenia 2018

Výsledky hlasovania valného zhromaždenia 2018

Výsledky hlasovania valného zhromaždenia 2019

 

Spoločnosť Zeocem, a.s. a Lom v Nižnom Hrabovci: 

Lom / Quarry Nižný Hrabovec

Lom / Quarry Nižný Hrabovec

Stroje v lome / Machines in quarry

Stroje v lome / Machines in quarry

7x7x7x7x7x7免费 手机在线 7x7x7x7x7x7免费 手机在线 ,朵朵直播app下载安装 最新破解版下载 朵朵直播app下载安装 最新破解版下载 ,生意难做刘真小可_小可与刘真绿帽系列_于东小可刘真第四部 生意难做刘真小可_小可与刘真绿帽系列_于东小可刘真第四部
Stroje v lome / Machines in quarry

Stroje v lome / Machines in quarry

Stroje v lome / Machines in quarry

Stroje v lome / Machines in quarry

Stroje v lome / Machines in quarry

Stroje v lome / Machines in quarry

Aktivácia železničnej dopravy / Activation of train transport

Aktivácia železničnej dopravy / Activation of train transport

Termická aktivácia zeolitu / Thermal activation of zeolite

Termická aktivácia zeolitu / Thermal activation of zeolite

Automatické riadenie výroby / Automated production control

Automatické riadenie výroby / Automated production control

Nový výrobná linka / New production line

Nový výrobná linka / New production line

Balenie produktov / Product packaging

Balenie produktov / Product packaging

Táto webstránka používa súbory cookie nevyhnutné pre jej technické fungovanie a tiež pre analytické účely. Používaním tejto webstránky vyjadrujete svoj súhlas s používaním súborov cookie. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať zmenou nastavenia vami používaného internetového prehliadača.